Vzájemné ovlivňování, 1981, rádio, maso Vzájemné ovlivňování, 1981, rádio, maso