Vedle umění, Teoretické texty, vyd. Kontinuum, 2002 Vedle umění, Teoretické texty, vyd. Kontinuum, 2002