Druhá manifestace aktuálního umění, 1965         Druhá manifestace aktuálního umění, 1965