MILAN KNZAK - ACTION AS A LIFE STYLE - Katalog k výstavě Kunsthalle Hamburg, 10.10.-5.11. 1986 (Auswahl Der Aktivitäten 1953-1985) MILAN KNZAK - ACTION AS A LIFE STYLE - Katalog k výstavě Kunsthalle Hamburg, 10.10.-5.11. 1986 (Auswahl Der Aktivitäten 1953-1985)
SVĚT OPUSTIL BŮH | Aktuality | milanknizak.cz

SVĚT OPUSTIL BŮH

SVĚT OPUSTIL BŮH, ZŮSTALY JEN POLITICKÉ STRANY RÁMCOVĚ ROZDĚLENÉ NA PRAVICI A LEVICI. UKÁZALO SE, ŽE BOHA ANI VLÁDCE NENAHRADÍ. A TAK SE LIDÉ ZAČÍNAJÍ ROZHLÍŽET PO NĚJAKÉM JAŘMU, JEHOŽ TÍHU BY PŘIJALI. DEMOKRACIE JE ÚRODNOU PŮDOU PRO VZNIK DIKTÁTORŮ.

Odkazy

Kontakty

Prof. Milan Knížák, Dr. A


info@milanknizak.com