Druhá manifestace aktuálního umění, 1965        Druhá manifestace aktuálního umění, 1965
`