Západní Berlín 1979, zleva Rudolf Valenta+MK+Jan Kotík+Jiří Kolář Západní Berlín 1979, zleva Rudolf Valenta+MK+Jan Kotík+Jiří Kolář