Anárv, 2013, akryl, papírová hmota a uhel na plátně, dřevo, umělá hmota  a kov, 80x80x25 cm Anárv, 2013, akryl, papírová hmota a uhel na plátně, dřevo, umělá hmota a kov, 80x80x25 cm
Destruovaná hudba | Hudba | milanknizak.cz

Destruovaná hudba

zpět na Hudba

Milan Knížák popisuje počátky a základní charakteristiku Destruované hudby ve svém textu Destruovaná hudba takto:

"V roce 1963-4 jsem zpomaleně nebo zrychleně přehrával gramofonové desky, tím měnil kvalitu skladby. tvořil vlastně skladbu jinou. V roce 1965 jsem začal desky destruovat: škrábat, probodávat, lámat. Jejich přehráváním. (které ničilo gramofonové jehly i gramofony samotné) vznikla zcela nová hudba. Nečekaná. drásající, útočná i humorná. Skladby trvající vteřinu a nebo téměř nekonečně dlouho (to když jehla uvízla v hlubokém vrypu a neustále přehrávala jedinou frázi). Rozvíjel jsem dále tento způsob. Začal jsem desky přelepovat. přemalovávat, spalovat ohněm, rozřezávat a slepovat části různých desek do sebe, atp. abych docílil co největší zvukové různosti."

Destruovaná hudba tvoří důležitou a soustavně rozvíjenou kapitolu v tvorbě Milana Knížáka. Od poloviny 60.1et začal Milan Knížák destruovat gramofonové desky, tj. mechanicky zasahovat do hudebního záznamu.

Od roku 1970 používal části rozřezaných gramofonových desek. Z několika různých kusů skládal nové desky, čímž vznikaly jakési hudební koláže. Obdobný princip začal v této době používat i při práci s notacemi, vymazával dohodnutá značení nebo dopisoval jiná, kombinoval notové záznamy skladeb různých autorů, případně doplňoval vlastní hudební partie.

Od roku 1979 Milan Knížák vytvářel též nehratelné varianty Broken Music - gramofonové desky byly kombinovány s různými malými předměty, např. umělohmotnými zmenšeninami hudebních nástrojů, příp. vytvářel z gramofonových desek různé asambláže.

V 80. letech ovšem nadále vznikaly i hratelné varianty destruované hudby, z roku 1988 pochází např. první série tzv. Dvojitých kompozic.

Výběr jeho destruované hudby vyšel roku 1979 na LP desce Broken Music. SP deska Broken Music je součástí katalogu společné tématické výstavy Broken Music z roku 1988-89 (Galerie DAAD Záp. Berlín, Gemeente Museum Den Haag, Nizozemí, Magazin Grenoble, Švýcarsko).

Destruovaná hudba v mnoha svých variantách byla vystavena na velkém množství výstav, krom výše uvedené výstavy Broken Music např. FGr Augen und Ohren, Akademie der KGnste, Západní Berlín, 1980, Milan Knížák - Unvollstándige Dokumentation / Some Dokumentary, DAAD, Západní Berlín, 1980, Lauter Ganze Hálften - Auswahl der Aktivitáten, Kunsthalle Hamburg a Museum Bochum, BRD, 1986, First exhibition in Preunschen, Preunschen, BRD, 1989 (nehratelné varianty Broken Music), Double compositions, Galerie Gelbe Music, Berlín, BRD, 1992 (dvojité kompozice). Některé skladby destruované hudby byly uvedeny např. v pořadu Talking Back to the Media, Radio Amsterdam, Holandsko, 1985. Koncert destruované hudby byl též uveden v TV Liege, Belgie, 1988. Některé skladby zazněly též na koncertu ze skladeb M. Knížáka, Rudolfinum, Praha, 1996.

Destruovaná hudba se objevila jako téma řady multiplů, nejprve vyšel roku 1965 multiple Gramodeska, ed. Aktual, dále roku 1988 multiple Destroyed music a Golden record of my destroyed music, ed. Pari e dispari, Itálie, multiple Destroyed music, ed. Hundertmark, K&1n, BRD, Record with bells, Hamburg, BRD, roku 1989 multiple Eine Symphonie fůr Flaute & Orchester, ed. Hundertmark, Kčln, BRD. Aktivity Milana Knížáka spjaté s různými formami Broken Music jsou aktivitami hudebními (a jistým způsobem akčními), jež v průběhu času dostávají i svoji vizuální stránku. Tímto se opět prosazuje souvislost jeho jednotlivých aktivit.

Mgr. Kamil Nábělek, Praha, 1996

Instalace „Lenin
Destruované desky, 1964-1980
Destruované desky, 1964
Destruované desky, 1964-1980
Destruované desky, 1964-1980
Performance

zpět na Hudba