BMC (Biological & Mechanical Creatures), 1991-1992 BMC (Biological & Mechanical Creatures), 1991-1992
ANDÍLCI NĚHU MOČÍ ... | Aktuality | milanknizak.cz

ANDÍLCI NĚHU MOČÍ ...

Jsem přesvědčen, že principy vzájemného respektu se stávají zásadní prioritou a největším problémem dneška…. Falešná humanita vyrostlá z nového zákona deformuje svět do antihumánní podoby. Vymizely povinnosti, zůstala jen práva. Kdo nám dal právo na práva?

Už v 60. letech minulého století jsem věděl, že rozdíl mezi demokracií a totalitou není velký.

Totalitní systém se snaží všechno dirigovat, na vše existují příkazy, zákazy, vyhlášky a zákony.

V demokratických společnostech jsou (měly by být) direktivní zákony v menšině, počítá se s tím, že občané budou dělat řadu věcí dobrovolně, ale nesmíme zapomenout, že lidské slabosti jsou všude stejné. To je neoddiskutovatelný fenomén. Z toho vyplývá, že nejfunkčnější demokracií je dobrovolná totalita. Mírou této dobrovolnosti se měří kvalita demokracie.

 

  • Smutek je závoj co halí srdce. Víčka jsou závoje očí.
  • Andílci něhu močí, déšť nám ji tlumočí.

Odkazy

Kontakty

Prof. Milan Knížák, Dr. A


info@milanknizak.com