Akty a kresby Akty a kresby
Dopis | Aktuality | milanknizak.cz

Dopis

Paní rektorko AVU,

Již delší dobu pozoruji prudký propad kvality výuky, organizace a pořádku na AVU. Stalo se to již za rektora Vaňka, kterého viním z devastace školy. To, co se přihodilo teď, mám na mysli výtržnost paní Olivové, považuji za hrubé porušení důstojnosti školy.

V roce 1990 se mi podařilo získat špičkové pedagogické obsazení jako nikdy v historii Akademie, dát škole pevnou strukturu a stanovit organizaci výuky. Akademie se rozšířila do obou stran, tedy směrem k tradici i k experimentu. Současné ateliéry pracují bez programu, nesystematicky a navzájem se nedoplňují. To, co je na Akademii nyní, je ponižující. V budově vládne odporný nepořádek, ateliéry jsou nesystematicky využívány a dopoledne zejí  prázdnotou. Výuka ztratila jakýkoliv řád, pedagogové přijali systém bez struktury, patrně z lenosti, jinak si to nedovedu vysvětlit.

Kdybych byl stále aktivní ve vysokém školství, žádal bych, aby AVU byla odebrána akreditace.

„Performance“ paní Olivové nemá s uměním nic společného. Má-li sexuální deviaci může jí dávat průchod na místech, které to umožňují a ne vytvářet nechutné představení pro děti. Nechtěl bych, aby se mé dítě seznamovalo s nahotou tímto způsobem. Je to vulgární a nedůstojné.

Patřil jsem v šedesátých letech minulého století ke špičce světové avantgardy a experimenty tvoří základ mé práce. Zabývám se i problémy nahoty, poněvadž současnost experimentuje se sexuální identitou.

Žádám Vás, paní rektorko, abyste odstoupila ze své funkce. Požádám též Radu vysokých škol, Ministerstvo kultury a Konferenci rektorů, aby zvážily akreditaci Akademie výtvarných umění v Praze.

 

Prof. Milan Knížák, porevoluční rektor AVU

V Praze dne 3.5.2024

 

Odkazy

Kontakty

Prof. Milan Knížák, Dr. A


info@milanknizak.com