Místnost jako plátno připravené k malbě, 1989-1990, Sydney, Australie Místnost jako plátno připravené k malbě, 1989-1990, Sydney, Australie
MLÁDÍ VPŘED | Aktuality | milanknizak.cz

MLÁDÍ VPŘED

Dnešní mladí intelektuoválové a intelektuálky (samozřejmě) nosí v kapse celý svět. Když narazí na něco co neví, okamžitě tasí svůj elektronický mozek a bleskurychle vygooglují co potřebují. Umí si elektronicky najít auto, motorku, kolo, koloběžku, objednat levné jídlo, holku nebo modré z nebe. A to mezinárodně. Internacionálně, džendrově (genderově) a politicky správně. Když si objednáváte prostitutku, nemůžete si dvakrát po sobě objednat ženu. Podruhé si musíte vzít prostituta, aby to bylo genderově v pořádku. Musíte vzývat nejen vaginu, ale i penis, či něco co je právě v nabídce. Podobně je to se stravou, i ta musí být vyvážená, přiměřeně internacionální. I vzdělání je založeno na principech od každého trochu, pořádně nic.

Existuje třída superbohatých, kteří financují elitní skupiny vědců, jež jsou sice superspecialisté v oboru, ale jinak  často nekultivovaní primitivové. Společnost po nich kultivovanost nechce, jen výkon. Školy jim nabídnou jednorázové vzdělání a vědeckou hantýrku, které málokdo rozumí a tím je dokonale izoluje. Ve společnosti pak zbývá obrovské množství těch, které je třeba zaměstnávat a bavit. Automaty jsou levnější a bezproblémovější, ale co s lidmi? Automaty můžeme dát do šrotu, ale díky vývoji lékařské vědy lidi zachraňujeme, opatrujeme, prodlužujeme jim život, snažíme se je za každou cenu udržet co nejdéle i když jejich život je už neproduktivní, nepřináší jim radost a možná už sami o něj nestojí.

O zábavu se stará stádo bavičů - umělců a sportovců, kteří jsou, podle výše osobní inteligence či kreativity, zaměřeni na různé vrstvy obyvatelstva, aby se tak pokrylo celé spektrum. Zrušil bych profesionální sport a uměleckou scénu, kdyby to šlo, ale ono rušit věci direktivně je stejné jako je potvrzovat. Možná, že dojde k nějakému samovolnému odumření. Kéž by….

Odkazy

Kontakty

Prof. Milan Knížák, Dr. A


info@milanknizak.com