Clif (3274 fa Moser), výška 22 cm Clif (3274 fa Moser), výška 22 cm
ROSTE VELKÁ KORUPČNÍ AFÉRA | Aktuality | milanknizak.cz

ROSTE VELKÁ KORUPČNÍ AFÉRA

ROSTE VELKÁ KORUPČNÍ AFÉRA

Jiří Fajt pracoval v letech 1995-1998 pracoval jako statutární zástupce gen. ředitele Národní galerie v Praze Martina Zlatohlávka a měl zásadní vliv na řízení NG.

V r. 1998 byla NG vyměřena částka 68,3 miliónů Kč, kterou byla povinna vrátit do státního rozpočtu. Jenom penále za neoprávněně použité státní dotace činilo 24,6 miliónů Kč.

Celkové účetní nedostatky dosáhly 615 miliónů Kč!!!

Velkou část neoprávněně použitých prostředků tvořila účelová dotace 44 miliónů Kč přidělená na provoz nově otevřeného Veletržního paláce, kterou tehdejší vedení NG použilo ve prospěch Sbírky starého umění řízené J. Fajtem.

V r. 1999 existovalo v Národní galerii 25 kont s nejrůznějšími dispozičními právy, která byla zrušena až na konci roku po nástupu gen. ředitele Milana Knížáka.

Od 16.2.-21.5.2006 se v Obrazárně Pražského hradu uskutečnila výstava Karel IV., hlavní kurátor J. Fajt. Náklady, které na výstavu SPH vynaložila dosáhly 71 miliónů Kč. Po výstavě zbyl SPH deficit cca 61 miliónů Kč. Jiří Fajt fakturoval za přípravu výstavy SPH 1 982 496 Kč, což je v Čechách suma nehorázná.

Od 20.6.-30.9.2012 se v GASKu v Kutné Hoře uskutečnila výstava Europa Jagellonica. Původně schválený rozpočet byl 5 miliónů Kč a počítalo se se zvýšením na 8 miliónů Kč.

Finální účet za výstavu však přesáhl 30 miliónů Kč, z nichž 10,3 miliónů Kč uhradil stát prostřednictvím Ministerstva kultury z prostředků, které slouží na pokrytí nenadálých výdajů spojených s živelnými pohromami nebo státem prohranými soudními spory. Udělení této dotace je předmětem vyšetřování policie České republiky.

Od r. 2000 nepracoval J.Fajt jako kurátor ani jako manager v žádné sbírkotvorné instituci. Působil v Německu jako spolupracovník (mitarbeiter) na projektu dějin východoevropského umění a smlouvu má do r. 2019 i když tvrdí, že letos končí.

Výstava Europa Jagellonica skončila 30.9.2012 a dosud nevyšel katalog, který měl Fajt k výstavě připravit.

Jmenování J.Fajta do funkce gen. ředitele NG provedené ministryní A. Hanákovou proti vůli ministerské výběrové komise bylo učiněno v době, kdy byla ve dvojí demisi a podle jejích vlastních slov „už 4 dny neměla být v úřadě“.

Sponzorem KDU-ČSL je Luděk Sekyra (Sekyra Group), jehož matka je vlastníkem Picassova obrazu „Sedící dívka“ pocházejícího z kolekce Vincence Kramáře. Došlo k 2 pokusům obraz ilegálně vyvézt do zahraničí.

Druhý pokus učinil Jan Třeštík, tehdy ředitel GASKu, který byl za tento čin pravomocně odsouzen.

J. Třeštíka nyní majitele Prinz Prager Gallery uvažuje J. Fajt, podle vlastních prohlášení, jako nájemce atraktivního Paláce Kinských na Staroměstském náměstí.

J. Fajt ve svých prohlášeních mnohokrát avizoval nevhodnost starobylých paláců pro potřeby NG (což je absurdní, poněvadž paláce jsou významnými památkami, navíc v důležitých lokacích). V této souvislosti se objevuje záměr L. Sekyry postavit na záplavovém území Rohanského ostrova Kaplického blob do kterého by mohla být umístěna celá NG.

V roce 2008 získalo Konsorcium Rohan většinově vlastněné fa Sekyra Group pozemky na Rohanském ostrově a zavázalo se za ně zaplatit 1,68 miliardy Kč. Developerský projekt Rohan se však zadrhl, o pozemky není dostatečný zájem a stavba atraktivní NG by přitáhla zájemce.

Doložitelné spojení J. Fajta (NG), J. Třeštíka (soukromá PPG), L. Sekyry (Sekyra Group) a ministra kultury D. Hermana zřetelně naznačuje, že se rodí rozsáhlá korupční aféra.

Bylo by dobré zjistit, zda tato aféra vzniká pod patronací předsedy KDU-ČSL Bělobrádka a ministr Hermann je jen figurou, která může být obětována, nebo zda se jedná o Hermannovu aktivní účast.
Současná vláda má plná ústa boje proti korupci. Neznám větší a nestoudnější pokus o zneužití pravomocí v kulturní oblasti než je tento.

Milan Knížák

2. dubna 2014

Odkazy

Kontakty

Prof. Milan Knížák, Dr. A


info@milanknizak.com