Zátiší se sovou, ze série Počítačových obrazů, 1996-1997, 100x125 cm Zátiší se sovou, ze série Počítačových obrazů, 1996-1997, 100x125 cm
Slova jsou zbytečná | Aktuality | milanknizak.cz

Slova jsou zbytečná

V ČT probíhá již léta pořad „Máte slovo“, který vede legrační paní Jílková a kde se snaží řešit tzv. „vážné problémy“. Moderátorka dělá všechno, aby tyto programy byly vyvážené, aby všechny strany měly stejné šance vyjádřit se k problému. To znamená, že to téměř pravidelně končí v nic neřešících blábolech a televiznímu divákovi to nepřináší žádné poučení.

Včera, 28.2.2019 byl pořad o alkoholismu, kde zástupce vlády, přicházel s novými zákony, pokutami, zdraženími. Uváděly se nejrůznější statistiky o tom, jak už děti v kolébce míchají do mateřského mléka rum a zpíjí se do němoty. Z tzv. obecenstva vyskakovaly hrůzné historky o škodlivosti alkoholu. Normální názory, které hlásaly pánové na pravici byly ukřičeny a drobnému senátorovi Kuberovi hrozilo, že bude ušlapán. To zásadní nepadlo.

Touha po korektnosti a vyrovnanosti, která zmítá západním světem, je příčinou téměř všech problémů současné společnosti. Rodina, která znamenala základní pilíř výchovy, která vštěpovala dětem zásadní hodnotové stupnice, pomalu mizí. Děti jsou vychovávány v přesvědčení, že mohou téměř vše, že nejdůležitější je jejich ego a přitom jsou závislé na médiích a sociálních sítích, které suplují chybějící funkci rodiny. Chybí zásadní autorita jako byl např. Bůh.

V mých mladých letech, kdy nás sice už začali ohrožovat komunisté, ale stále ještě zbylo něco z principů tradiční společnosti, problém alkoholismu měl normální rozměr. Děti chodily denně se džbánem pro pivo z kterého téměř pravidelně upíjely, babičky dávaly dětem „cumel“ namočený v pivě, aby dobře spaly a ani rodičům v „dobrých“ rodinách nevadilo, když si děti lízly alkoholu. Nepamatuji z té doby ani jediný případ, že by se to zvrhlo.

Zákazy vyvolávají protitlak přání a tužeb. Tabu nemusela být kodifikována do zákonů, nebylo nutné udělovat drastické pokuty či tresty, byla to normální součást fungování společnosti. Samozřejmě, že byly excesy, které bylo nutné potrestat, ale ty jsou součástí života každé lidské společnosti a nevytvářejí normu.

Pokud se nezmění zásadní parametry lidského bytí, pokud nezmizí nesmyslná politická, gendrová a jakákoliv jiná korektnost, která vnáší do společnosti faleš a zmatek, pokud lidstvo neobjeví nějakou jasnou autoritu, která

bude stimulovat podstatu lidského bytí,

pokud budeme společností nároků a na povinnosti budeme zapomínat,

pokud budeme podporovat nezřízenost lidského ega a zapomínat na pokoru jako na základ lidského bytí,

bude každý problém, na který lidská společnost narazí, neřešitelný.

Rád bych řekl, že je třeba žít normálně, ale žádné parametry „normálnosti“ už obecně neplatí. Ale raději mít společnost plnou alkoholiků, kuřáků a narkomanů než poslušné a přísně držené stádo.

DNES MÁ BÝT VŠECHNO KOREKTNÍ A VYROVNANÉ

VŠEM STEJNĚ A HODNĚ

MÁME SVÉ NÁROKY

MÁME SVÁ LIDSKÁ PRÁVA

SLÁVA SLÁVA SLÁVA

ZMĚNÍME SVĚT V PEVNOU HMOTU

TEN SOUČASNÝ SVĚT IDIOTŮ

 

 

Odkazy

Kontakty

Prof. Milan Knížák, Dr. A


info@milanknizak.com