Paní Matysová, ze série Počítačových obrazů,1996-1997, 100x125 cm Paní Matysová, ze série Počítačových obrazů,1996-1997, 100x125 cm
Procesy pro mysl | Akce | milanknizak.cz

Procesy pro mysl

zpět na AkceRelikvie - únor 1981

V druhé polovině 60. let se mé akce, které byly plné tělesných aktivit, jako by zklidnily, až přešly (v druhé polovině let sedmdesátých) v jakési PROCESY PRO MYSL, AKCE V PROSTORU MYSLI atp. Toto totální odmaterializování mě na druhé straně přivedlo k zamyšlení se nad funkcí předmětu, nad jakousi rituální funkcí předmětu, kultem věci, nezávislou existencí věcí, existencí nezávislou na funkci nebo nabývající jiných nečekaných funkcí atp. Při vzniku těchto objektů přicházely asociace jako: umění nové doby kamenné, indiáni z Jižních Čech, vůně samočinného počítače, popelnice jako obětiště atp.

Přesto, že tyto předměty vznikaly jaksi opačně, tedy bez předchozího rituálu, k použití v rituálu mě vybízejí.

zpět na Akce

`