Rektor při promocích v aule Anežského kláštera Rektor při promocích v aule Anežského kláštera
Hesla a plakáty AKTUAL | Akce | milanknizak.cz

Hesla a plakáty AKTUAL

zpět na Akce

Už dnes začíná proces nepotřebnosti matematického myšlení (i když se zdá, že kulminuje nebo právě proto) a v okamžiku totální automatizace vymizí úplně. Nebude totiž možno konkurovat chladné logice a strojové rychlosti samozdokonalujících se automatů. Člověk bude muset nalézt jinou oblast posuzovacích parametrů. Určit kvalitu traktoru podle vůně. Milovat prolínání plynů. Vyučovat hlazení kočičí srsti.

Aktual chce vychovávat učitele pro tyto profese. Je to možno chápat jako druh primární osvěty, jako hygienu, jako projev anonymního mesiáštví. A přitom tato činnost není ničím výjimečným. Jen prostým doplňováním chybějícího. Ordinováním chybějících vitamínů. Využívat každé situace k demonstraci, k útoku na své okolí a na sebe samého. Použít prostředky s co nejpřímější intenzitou působení. Učinit z mnoha všedních životních situací hru a tím je zbavovat křečovitosti a obludnosti. Působit každým gestem, slovem, činem, pohledem, vzhledem, VŠÍM. Prostá anonymní činnost. Není rozdílu mezi akcí vyvolanou záměrně a akcí spontánní. Procházky, obědy, výlety, hry, slavnosti, cesty tramvají, nákupy, rozhovory, sporty, módní přehlídky .... jen trochu jinak. Spontánní uliční rituály. Konflikty. Konflikty všeho druhu. Konflikty, které musí vznikat, aby mohly být řešeny.

Je lhostejné jaké prostředky jsou použity, ale vždy jen ty, které jsou právě nejmaximálnější. Kristus, Karel May nebo příslušník VB mohou být spolutvůrci. Člověk si musí ukládat stále malá pokání. Tak, aby nemusel podléhat malým tělesným a duševním indispozicím, které mají tak velký vliv na naše reakce. Pouhé neodtažení ruky od sálajících kamen. Nepoužití tramvaje. Kabát v parném létě. Noc bez spánku. Neděle bez oběda. Vyřknutí nepříjemné pravdy.

(1965-66)

Hesla a plakáty AKTUAL
Hesla a plakáty AKTUAL
Hesla a plakáty AKTUAL
Hesla a plakáty AKTUAL
Hesla a plakáty AKTUAL
Hesla a plakáty AKTUAL
Hesla a plakáty AKTUAL
Hesla a plakáty AKTUAL
Hesla a plakáty AKTUAL
Hesla a plakáty AKTUAL
Hesla a plakáty AKTUAL
Hesla a plakáty AKTUAL
Hesla a plakáty AKTUAL
Hesla a plakáty AKTUAL
Hesla a plakáty AKTUAL
zpět na Akce

`