V hospodě V hospodě "U trojek" S Pepou Steklým a Lídou Bučkovou, 1962
zpět na Akce

následující hry byly rozšiřovány:

1. psaním (křídou) na zdi, chodníky a ulice

2. tisknutím na oděvy

3. byly napsány na křídla papírových vlašťovek       a libovolně pouštěny po větru

4. v dopisech neznámým lidem (adresy z telefonního seznamu)

5. atd. atp.

Hra moučná. Denně ve stejnou dobu, stejnými slovy, ve stejném obchodě, po 100 dní nakupujeme 10 dkg mouky. 101. den jí koupíme 1q. A opět opět opět opět. Ze zbylé (nespotřebované) mouky lepíme homoli. Vyhrává ten,kdo ji má největší. (Anebo nevyhrává.)

Tajemná. Volá se 10 vymyšlených telefonních čísel. Vyhrává ten, komu se ozve nejvíc volaných.

Na úsměvy. Zdravte všechny dívky, které potkáte. Odpoví-li s úsměvem, získáváte bod. Nejvíc bodů vyhrává.

SLOŽ 2METROVOU PAPÍROVOU VLAŠŤOVKU!

Vyhotovte seznam všech předmětů o velikosti 20-40 cm, které jsou vám k dispozici. Také zhotovte malý šíp s ostrým hrotem. Některé názvy předmětů na seznamu označte a seznam připevněte na desku písmem dovnitř. Ze smluvené vzdálenosti se do něj šípem strefujte. Čí šíp probodne označené jméno předmětu, ten nosí po celý příští den předmět na prsou jako šperk.

Na blázna. Na konec asi 3metrového provazu se uváže smeták (nebo něco jiného) a tahá se za sebou po rušných ulicích.

Meditační. Na rušné městské třídě se křídou nakreslí na chodníku kruh (asi 3 metry v průměru) a chodí se bez přestání, pokud možno nejdéle, po jeho obvodu.

zpět na Akce