Ruiny jako inspirace pro novou architekturu, 1988 Ruiny jako inspirace pro novou architekturu, 1988
Proces pro mysl a trochu reality 1981 | Procesy pro mysl | milanknizak.cz

Proces pro mysl a trochu reality 1981

zpět na Procesy pro mysl

Představa představy (kamene, tónu, myšlenky atp.)

Skutečný kámen.

Pochod.

Diskuse (s kýmkoli, čímkoli) odehrávající se v mysli.

Diskuse.

Pohyb lžíce.

Skutečná rudá lžíce.

Zrychlování udělené lžíci rukou. Chemická značka pokrmu.

Diskuse v které mločím.

Pochod. Město. Slova. Obloha.

Obloha v představě. Obloha představitelná. Nepředstavitelná obloha.

Kus masa. Pohlazení. Kalkulátor. Zápach dechu.

Představa středu.

Ztotožnit se se středem.

Nůž.

Šedivá s červenými skvrnami.

Smích nebo představa smíchu.

 

V tomto procesu jsou některé události (věci) přímo předepsány v realitě, tedy by mělo dojít k jejich viditelné (hmatatelné, vnějšně existující) realizaci. Jiné, označené jako existující v představě, zůstávají v prostoru mysli. U těch událostí, kde není blíže určen prostor realizace, záleží na nás v jaké oblasti se je rolzhodneme realizovat. Pořadí (událostí) by mělo zůstat tak, jak je uvedeno, výjimku tvoří případy, kdy by změna měla osobní význam (vzhledem k minulosti, místu děje, vztahům atp.)

zpět na Procesy pro mysl