Socha židle, 1964, dřevo, textil, pigment, disperse,100x40x45 cm Socha židle, 1964, dřevo, textil, pigment, disperse,100x40x45 cm
ANDĚLÉ A ĎÁBLOVÉ | Aktuality | milanknizak.cz

ANDĚLÉ A ĎÁBLOVÉ

Jak již jsem několikrát dal veřejně najevo, byl jsem velmi potěšen výsledkem parlamentních voleb, které odsunuly největšího parazita A. Babiše. Přestože jsem měl k Petru Fialovi řadu výhrad, byl jsem rád, že se stal ministerským předsedou a věřil jsem, že zůstane věrný zásadám demokracie. Ukazuje se však, že jeho nedostatečnost, kterou jsem již dlouho tušil, se časem prohlubuje.

Petr Fiala se zdá být politicky a občansky konsistentní, vypadá to, že je ochoten diskutovat bez emocí, že je schopen se domluvit se všemi relevantními partnery, že umí rozumně vládnout naši zemi. Když se vám takto představuje po určitou dobu, začnete o jeho kvalitách pochybovat. Možná, že to není vyrovnanost a moudrost, ale lhostejnost a neschopnost. Někdy působí, jakoby byl na klíček. Stačí dostatečně natáhnout a on se jednoduchými gesty a stále stejnou hlasovou dikcí, zhostí každého úkolu. To nestačí. Člověk v čele země musí mít v sobě vášeň, zápal a touhy. Něco takového se nazývá jednoduše, i když možná nepřesně, charismatem. Petr Fiala charisma nemá. Dovedu si ho představit jako člověka z vedoucího týmu, ale ne jako lídra.

A teď druhá věc, která s tím vším nějak souvisí. Naše veřejnoprávní média i některá média další, nám předvádějí současný ukrajinský konflikt jako střet andělů s ďábly. Dobrotiví, jemní a udatní Ukrajinci  statečně bojují proti znásilňujícím, vraždícím a povahově nízkým Rusům, které vede zlosyn Putin. Nevím, jak to opravdu je, ale vím, že se jedná o lidi z jedné kultury, kteří mluví podobnými jazyky, mají stejnou nebo podobnou kulturní historii, jedí stejná jídla a pijí stejnou Vodku. Vím také, že Ukrajina je země zdevastovaná vlastními lidmi, tlupou oligarchů, která obírá zbytek populace. O demokracii tam není vidu ani slechu. Zajímavé je, že se málokdo ptá, jak získal současný ukrajinský prezident své jmění. Jako kabaretní herec si určitě slušné peníze vydělal, ale rozhodně ne jmění.

Tím, že zamezujeme otevřené diskuzi, že se některým otázkám vyhýbáme, že zavíráme oči … vymazáváme z naší společnosti to, co je na ní nejcennější: pocit svobody! Bohužel, jedním z hlavních viníků v tomto směru je právě Petr Fiala.

Znovu zdůrazňuji, že pomáhat starším a potřebným je samozřejmé a není třeba to považovat za něco výjimečného, ale nelze jedné straně pomáhat a druhou tím devastovat. Nekontrolovatelná pomoc ukrajinským andělům je hodně problematická.

Odkazy

Kontakty

Prof. Milan Knížák, Dr. A


info@milanknizak.com