Milan Knížák String Quartets, 2018, Sub Rosa production, Belgium Milan Knížák String Quartets, 2018, Sub Rosa production, Belgium
ASI JSME BL... | Aktuality | milanknizak.cz

ASI JSME BL...

Mé poslední články o architektuře vyvolaly bouřlivé i když většinou souhlasné, reakce. Rozhodl jsem se, že ještě něco připomenu.

Právě se vede spor o Janákův Libeňský most. Nahradit most navrhovaný věhlasným architektem za něco, kde se architekt ani neuvažuje, mi připadá absurdní a opovážlivé. Jak si vůbec město může něco takového dovolit? Zdá se, že naši správci Prahy si umínili město zcela zničit, vymazat jeho historickou hodnotu a zuniformovat podle nudného světového střihu.

Další příklad.

Do prostoru Masarykova nádraží má být podle plánů architektky Zahy Hadid vestavěn komplex mamutích, pro Prahu naprosto nevhodných stavebních komplexů. Když kdysi postavili podle Niemayera hlavní město Brazilie Brasilia, které vypadalo na papíře velkoryse, nestalo se nikdy živým městem. Možná ho zlidštily slumy, které vznikly na jeho okrajích. Úředníci bydlící v Brazilii využívají každou volnou chvíli, aby z města uprchli.

Zaha Hadid, architektka iráckého původu, tvůrkyně architektonického populismu, patří k těm necitlivým, cestovatelským architektům, kteří díky hlouposti investorů, rozsévají své agresivní stavby po celém světě.

Známá továrna na kancelářský nábytek Vitra ve Weil am Rhein u Basileje si od Zahy Hadid nechala postavit hasičárnu. Po roce zjistili, že barák sice zajímavě vypadá, ale pro hasiče je zcela nevhodný. Tak nechali postavit hasičárnu novou od jiného architekta a dílko Zahy Hadid ukazují jako příklad současné architektury. To je absurdní. Když architekt není schopen vyhovět žádanému účelu (v tomto případě byl účel zcela konkrétní), je to špatný architekt. Zaha Hadid je (byla) špatná architektka. Nenechme si jejími nabubřelými stavbami zaneřádit Prahu, která má úplně jiný charakter. Možná, že Zahahiny domy mohou stát v rozlezlé a nudné Dubaji obklopené pouští, ale ve strukturované Praze nemají místo.

V současnosti vidím téměř všude tendence k neprofesionalitě, pokleslosti, k hloupému populismu a to od vrcholových politických špiček přes správce měst a kulturních zařízení až k některým malým podnikům.
Blbost vítězí.

Asi jsme bl…

Odkazy

Kontakty

Prof. Milan Knížák, Dr. A


info@milanknizak.com