1979 1979
Báseň ... | Aktuality | milanknizak.cz

Báseň ...

Všichni přemýšlejí o lidstvu a nikdo nemyslí na člověka

Všichni mluví o knihách a nikdo neumí říci poctivé slovo

Všichni volají po sbratření národů a nikdo neumí podat ruku

Všichni budují a nikdo nevidí postavené

Všichni si přejí vzkřísit svět a nikdo nevidí živého

Všichni bojují za práva svých otců a nikdo nevidí syny v otroctví

Všichni horují pro mír a každý zapomněl co je to zemřít přirozenou smrtí

Všichni jsou odhodlaní krvácet za lepší lidstvo a nikdo neví co je sám

Všichni mluví o lásce a žádný již neví co znamenají slova: Dobrý den nebo Dobrou noc

Všichni pracují na největším díle dějin a nikdo neví co dělá

Všichni kráčejí vpřed k zářící metě budoucnosti a nikdo neví kudy jde

Všichni jsou ochotni padnout za vlast za kulturu za slávu svých velkých mrtvých a nikdo neví co je obyčejný stud

JIŘÍ KOLÁŘ Jásající hřbitov, květen 1950

Odkazy

Kontakty

Prof. Milan Knížák, Dr. A


info@milanknizak.com