Psací stůl a židle, 1971 Psací stůl a židle, 1971
*** (báseň z 2017) | Aktuality | milanknizak.cz

*** (báseň z 2017)

Bože smiluj se nad mým stářím a nauč mě být pošetilým

Moudrost je na nic

Být zase panic

Předstírat vážnost

Zadržovat prdy

Být na svou neschopnost hrdý

Přitom žehrat na osud světa

Do vlasů mi létá

S ratolestí holubice

Všude voda nebo slivovice

Dovol mi soukromou archu Pane

Knížák ti dlužen nezůstane

Bude se modlit od rána do ave

I když archa nedoplave

Otče jež jsi na nebesích

Ať ještě jednou bloudím v lesích

Vím že v poledním lese

Kdo miluje srdce své neunese

Zahodím ho do houští

Nechám se svádět na poušti

A ty prosím čertu požehnáš

Otče náš

Odkazy

Kontakty

Prof. Milan Knížák, Dr. A


info@milanknizak.com