Stolek se skrýšemi, 1983 Stolek se skrýšemi, 1983
DISIDENTI STÁVKUJÍ PŘED ÚŘADEM VLÁDY | Aktuality | milanknizak.cz

DISIDENTI STÁVKUJÍ PŘED ÚŘADEM VLÁDY

Již 33 let u nás žádní disidenti nejsou, to je polovina aktivního života. Většina dřívějších disidentů měla, po tzv. Sametové revoluci, šanci pracovat v oborech, které jim totalitní režim neumožnil.

Hysterii kolem malých penzí vyvolal návrat Charlieho Soukupa z dlouholeté emigrace v Austrálii. Podrobnosti o jeho tamějším životě nevím, ale po nejrůznějších zaměstnáních začal žít někde v pralese jako poustevník. Když se někdo pro něco takového rozhodne, volí mimospolečenskou cestu a tedy se vzdává struktur občanského života, omezení i výhod.

Nevím, jestli poustevníci byli někdy pod penzí, možná, že v Austrálii tomu bylo jinak.

Za disidentskou činnost byl Charlie Soukup v Česku soudně rehabilitován.

Člověk, který přijme sádhanu, která se neprotíná s principy společnosti ve které žije, musí si být vědom, že ztrácí i jistoty, které společnost nabízí. Tím, že Charlie požaduje, aby se společnost starala o zbytek jeho bytí, zpochybňuje smysl svého života. Je to zrada na sobě samém.

Milan Knížák, blokovaná osoba No IV. Kategorie nebezpečnosti, registrační číslo 30277 datum zavedení 10.12.1966, Útvar S STB Praha

Odkazy

Kontakty

Prof. Milan Knížák, Dr. A


info@milanknizak.com