Vyznamenání udělené prezidentem republiky za zásluhy o stát v oblasti kultury a umění I. stupně , 28.10.2010 Vyznamenání udělené prezidentem republiky za zásluhy o stát v oblasti kultury a umění I. stupně , 28.10.2010
Dopis ministrovi kultury Hermanovi | Aktuality | milanknizak.cz

Dopis ministrovi kultury Hermanovi

Ministerstvo kultury

k rukám ministra

Maltézské nám. 471/1

Praha 1

V Praze dne 28. května 2015

Věc: Volání k odpovědnosti

Pane ministře Hermane,

Ještě nikdy jste neodpověděl na můj dopis, přesto Vám je nepřestanu psát, poněvadž mě jde, na rozdíl od Vás, o osud české kultury.

Jste vidět jen při předávání nejrůznějších cen a potřásání rukou, ale práce ministra spočívá především v každodenní neviditelné činnosti obtížného fungování resortu a nepopulárních rozhodnutích.

Dvanáct let jsem se v NG snažil, aby fungovala, prosperovala a připravovala projekty, které prezentovaly především umění potvrzující naši identitu.

Národní galerie je v současné době v absolutním rozkladu a to po všech stránkách. Umělecké i hospodářské.

Zkontrolujte si jak hospodaří Národní galerie.

Kolik a za co utrácí peníze?

Jaké projekty realizuje?

Pokud vím, pouze projekty přejímá a platí za ně velké výstavní poplatky, také platí obrovské náklady za často zbytečné půjčování a stěhování děl.

Přesvědčte se o oprávněnosti služebních cest Jiřího Fajta a Adama Budaka.

Jak je možné, že zaměstnanci české Národní galerie musí se svým představeným mluvit anglicky? Máme úřední řeč češtinu. Když přijde nějaký cizí kurátor do německé, francouzské, anglické nebo americké galerie, myslíte si, že nutí spoluzaměstnance, aby mluvili jeho jazykem? To nikoho tam ani nenapadne, ale v Čechách se to děje. Jako by se všechno zbláznilo...

Vaše povinnost je kontrolovat ty, které jste do vedení kulturních institucím jmenoval.

Jak jste vyřešil problém s pokusem o podvodný nákup Šímova obrazu, kde v aukci Fajtův přítel přihazoval proti NG, aby tak vyšponovali cenu co nejvýše? A vaše ministerstvo nebylo o koupi informováno i když je to povinnost. Jde o jasné vydírání státu. A Vy se na tom všem podílíte.

Jste špatný ministr, pane Hermane.

Prof. Milan Knížák

 

Odkazy

Kontakty

Prof. Milan Knížák, Dr. A


info@milanknizak.com