Demonstrace jednoho, 1964 Demonstrace jednoho, 1964
Doplňování chybějících vitamínů | Aktuality | milanknizak.cz

Doplňování chybějících vitamínů

 

Moderna, která znamenala proměnu umělce řemeslníka v umělce rebela, měla svůj historický význam a přispěla k proměně lidské společnosti. Proto si uvědomujeme význam dadaistů, kteří svým jednáním chtěli negovat vše jen trochu posvátné.

Dnes už není třeba, aby umění pohoršovalo, provokovalo … Role umělce se opět mění. Neumím zatím pojmenovat tuto novou kategorii, ale vím, že má být plná pokory, tedy moudrosti, porozumění a jemnosti i když tyto hodnoty mají dnes trochu jinou, asi širší, podobu.

Možná by mělo umění přejít trochu do ústraní. Exhibicionismus a vulgarita jako hlavní umělecká role jsou dnes zbytečné, je jich všude dost.

Již v šedesátých letech mě bylo jasné, že umění je především doplňováním chybějících vitamínů …

Ptejme se, co nám dnes chybí?

Odkazy

Kontakty

Prof. Milan Knížák, Dr. A


info@milanknizak.com