Dvojité kompozice, 1991 Dvojité kompozice, 1991
Jakešovo zmrtvýchvstání | Aktuality | milanknizak.cz

Jakešovo zmrtvýchvstání

Jakešovo zmrtvýchvstání

Páteční Hyde park, i když vypadal jako z mrtvýchvstání Felixe Holzmanna, byl vlastně velmi smutný. Pan Slávek Popelka, který patří k iniciátorům tzv. Holešovské výzvy ukázal, jak primitivní, omezená a nevzdělaná je tato údajná revolta. Bylo mi stydno, že něco takového u nás vůbec může vzniknout. Mám úctu ke vzpourám pokud za nimi stojí ušlechtilost a rozum, ale pan Popelka buď patří mezi tu nejubožejší duchovní lůzu nebo je mentálně retardovaný, poněvadž jeho projev svědčí o neschopnosti myšlení. Nejvíce ze všeho to připomíná „slavný“ Jakešův projev, který v nahrávkách dodnes koluje jako odstrašující příklad primitivnosti protagonistů totalitního režimu.

Pan Popelka patrně nikde ve světě nebyl a o nic se nezajímá, poněvadž by nemohl hovořit o naší tragické životní úrovni a o strádání, když větší část zeměkoule obývají lidé, kteří jsou na tom podstatně hůře než ti nejubožejší u nás.

Nemohu pochopit, že někdo může takovým lidem jako je S. Popelka popřát sluchu. Vadí mě i jeho nestoudné urážení představitelů naši země po r. 1989. Mám kritické výhrady vůči některým politikům a dávám to najevo jak ve volbách, tak i v běžném občanském životě - to jsou prostředky demokracie. Představa, že všichni budou svrženi, bude jim zabaven majetek a rozhodne lid, tedy domovní důvěrníci a pomocníci VB tak, jako tomu už jednou v naši zemi bylo, mě děsí. Naši zemi rozkradli a zplundrovali komunisté! Popravili a pozavírali spousty lidí, mnohým zničili osobní životy i kariéry a dali průchod plebejství, které povýšili na kvalitu. Slávek Popelka volá po něčem takovém. Je to demonstrace primitivnosti, ubohosti, agresivity a čouhá z ní nezřízená touha po moci.

Milan Knížák

Odkazy

Kontakty

Prof. Milan Knížák, Dr. A


info@milanknizak.com