Okřídlená hovénka – erotické básně, vyd. Litera 1996 Okřídlená hovénka – erotické básně, vyd. Litera 1996
Ku Klu Ksák | Aktuality | milanknizak.cz

Ku Klu Ksák

Ku Klu Ksák

Vít Klusák prohlásil na rádiu Wave, že rozhodnutí poroty neudělit hlavní cenu na Jihlavském festivalu dokumentárních filmů bylo pitomé. Pitomý je pan Klusák a zvlášť pitomé je jeho tvrzení, že „porota by měla před svým účinkováním upřednostnit filmy, proto tam je“. Nevím, co tím chtěl autor říct, ale porota má především rozhodovat na místě společně a ve velké diskuzi. Tvrzení o tom, že jsem přijel s tím, že se cena neudělí, je absurdní. Nikdy jsem předtím na Jihlavském festivalu nebyl a nesleduji dokumentární tvorbu tak pravidelně, abych mohl dopředu soudit. A navíc, bych si to nikdy nedovolil. Mojí zásadou je řešit věci jasně, přímo a s ohledem na mínění druhých. Proto také asi nepracuji pro Českou televizi, kde vládne klientelismus.

Mimochodem, návrh na udělení ceny nepadl ode mne, ale od jiného člena poroty. Já s tím pouze souhlasil, poněvadž mě to připadalo jako nejčistší řešení. Do finálního výběru se dostaly dva filmy a ani na jednom se nemohla porota dohodnout. Když jsme po dlouhé debatě hlasovali, výsledek byl 3:2, což mě nepřipadalo v tak malé porotě přesvědčivé, i když jsem byl příslušníkem té větší poloviny. V tomto téměř nerozhodném stavu jsem považoval návrh o neudělení hlavní ceny a ocenění obou filmů jako rozumný a nejlépe vystihující názory poroty.

Film Matrix AB nesplnil očekávání. Rozumím potížím s hlavním protagonistou, ale to tvůrce filmu neomlouvá. Měli najít jiné cesty a nesvalovat vinu za rozpačitý výsledek na Babiše a porotu. Myslel jsem si, že jste větší frajer, pane Klusáku. Milan Knížák

Odkazy

Kontakty

Prof. Milan Knížák, Dr. A


info@milanknizak.com