Druhá manifestace aktuálního umění, 1965        Druhá manifestace aktuálního umění, 1965
LIDÉ BDĚTE! | Aktuality | milanknizak.cz

LIDÉ BDĚTE!

Většina našich médií opět dokázala, že nejsou hlídači demokracie.

O případu Andreje Babiše se buď nemluví nebo se mlží.

Na post premiéra se dere člověk o kterém ústavní soud prohlásil, že byl spolupracovníkem StB a toto rozhodnutí je platné pro všechny slovenské soudy. Nehledě k tomu, že neexistuje nástupce StB a tak možná nebude na koho se obracet s event. další žalobou. Ústavní soud sdělil, že Babiš je veden ve svazcích Státní policie oprávněně a svědectví bývalých estébáků prohlásil za nevěrohodné. Vyhověl všem námitkám Ústavu paměti národa a zrušil všechna dosavadní soudní rozhodnutí.

Andrej Babiš je bývalý nomenklaturní komunista a spolupracovník tajné komunistické policie, který přišel podivným způsobem k majetku. Tohoto člověka, který je notorickým lhářem chcete volit do čela našeho státu?

Zažil jsem zvůli StB na vlastní kůži už v 17 letech, když mně dva tajní bez důvodu zmlátili. Celý život mě sbírali a vyslýchali jenom proto, že jsem chtěl žít jinak. Nebyl jsem politicky aktivní, jen jsem byl jiný. Přesto jsem byl již od roku 1966 evidován jako nepřítel socialistického zřízení, což jsem se ovšem dozvěděl až po roce 1989. Nevystupuji jako pronásledovaná oběť, jako disident, jako mučedník. Svůj osud jsem si zvolil sám, nechtěl jsem podlehnout zlu a nechci mu podlehnout ani dnes.

Stydím se za všechny, kteří dávají šanci lidem jako je Andrej Babiš. Tento člověk sebou nese všechny zlořády minulé doby a je jasné, že moc, kterou získá okamžitě zneužije.

Vy staří rychle zapomínáte a mladí se nezajímají, poněvadž je pohodlné nic nevědět. Jsou věci za kterými nelze udělat tlustou čáru. Zločiny druhé světové války stále s námi žijí jako memento mori. Dědictví ponižujícího komunistického bezpráví se nám v podobě Andreje Babiše a jemu podobných dere zpět do našich životů.

Prof. Milan Knížák

Odkazy

Kontakty

Prof. Milan Knížák, Dr. A


info@milanknizak.com