John Lancaster, Milan Knížák - HERE IN SCOTLAND (TADY VE SKOTSKU) John Lancaster, Milan Knížák - HERE IN SCOTLAND (TADY VE SKOTSKU)
LIKVIDACE ELITNOSTI | Aktuality | milanknizak.cz

LIKVIDACE ELITNOSTI

Do všeho vniká duch plebejství. Zkušení odborníci a lidé se samostatnými názory jsou vyštváváni a nastupují ambiciózní, povrchní a často velmi nevzdělaní kariéristé. Když říkám nevzdělaní, nemám na mysli jen školní vzdělání, poněvadž i to deklinuje. Západní civilizace se dostala do stavu, kdy si neví rady sama se sebou. Vyhýbá se obtížnosti, přímé zkušenosti a vzdělání zaměňuje za povrchní informovanost.

Hovoří se o tom, jak do školství musí jít více peněz, ale to zdaleka nestačí. Je třeba zcela změnit systém výuky i pozici učitele a učinit namáhavost a monotónnost důležitou součástí studia.

Technický vývoj nás předběhl. Jsme zasypáni zázračnými možnostmi, ale my sami máme do zázraku daleko.

Velkou část viny na vulgarizaci naší společnosti má její současné vedení. Jmenovitě Zeman a Babiš. Jsou to primitivní, nenávistní a mocichtiví jedinci i když každý jiným způsobem, ale právě tím se jim daří zasáhnout velkou část společnosti.

Je to likvidace elit všeho typu.

Je to likvidace budoucnosti.

Odkazy

Kontakty

Prof. Milan Knížák, Dr. A


info@milanknizak.com