Druhá manifestace aktuálního umění, 1965        Druhá manifestace aktuálního umění, 1965
Muzea historických loutek ze sbírek Milana Knížáka | Aktuality | milanknizak.cz

Muzea historických loutek ze sbírek Milana Knížáka

V roce 2011 bylo otevřeno první Muzeum divadelních loutek ze sbírek Milana Knížáka v zámku Lednice na jižní Moravě, které obsahuje víc než 900 exponátů z české i zahraniční provenience a kompletní divadlo lidových loutkářů.

Muzeum divadelních loutek ve Štramberku je věnováno pouze českým loutkám a počet exponátů je poloviční. Ovšerm některé z nich jsou zcela unikátní a v Lednici je nenaleznete. Důraz je kladen na kolekci velkých loutek z dílny Antonína Suchardy s kterými hrával Antonín Kopecký a na rozsáhlou kolekci průmyslově vyráběných loutek, kde dominuje sada tzv. "Alšovek", tzn. loutek, které byly v roce 1912  vyrobeny podle kreseb Mikoláše Alše.

 

Odkazy

Kontakty

Prof. Milan Knížák, Dr. A


info@milanknizak.com