Milan Knížák: 25 let v pichlavém sametu, vydal Richard Rychter, 2015 Milan Knížák: 25 let v pichlavém sametu, vydal Richard Rychter, 2015
NAŠE VLÁDA PROHOSPODAŘUJE KREDIT S KTERÝM PŘIŠLA | Aktuality | milanknizak.cz

NAŠE VLÁDA PROHOSPODAŘUJE KREDIT S KTERÝM PŘIŠLA

Předešlá Babišova vláda byla absolutně nejhorší vládou po roce 89. Všechny problémy, které máme dnes, mimo války na Ukrajině, vznikly nebo se maximálně zhoršily za vlády spolupracovníka StB, lháře a člověka bez morálky - Andreje Babiše.

Fialova vláda měla na začátku velký kredit. Masa lidí, nespokojená s Babišovými nehoráznými způsoby, vložila svojí naději do fialového týmu. Každá vláda v každé zemi se setkává s mnoha nečekanými problémy a nemůže zůstat tak idealistická jako před volbami. Na druhou stranu, určité principy musí zachovávat za každou cenu.

Co se týká Petra Fialy vidím dvě zásadní chyby v jeho vládnutí. Chce si zachovat přátelství nebo něco co se mu podobá, se všemi složkami České i Evropské moci. Například s prezidentem republiky. To nejde. Pokud chceme něco opravdu změnit, musíme umět vystoupit tvrdě tam, kde bychom za jiných okolností byli lhostejní.

Je jasné, že předseda dobré vlády nemůže zůstávat lhostejný a nemůže vyhovovat všem. Zásadní Fialovou chybou je jeho až naivní angažovanost v ukrajinsko-ruském konfliktu a z toho plynoucí neschopnost racionálně řešit pomoc ukrajinské straně. Taková pomoc má smysl jen tehdy, když nedevastuje stávající společnost. Otevřít dveře dokořán, nabídnout nadstandardní služby a přitom zabřednout do nevídaných státních dluhů, považuji za obrovskou chybu z které se Česká republika bude těžko vzpamatovávat. Jak jsem již mnohokrát prohlásil, pomáhat je samozřejmost, ale taková pomoc musí být úměrná možnostem.

To, že se ve vládě a ve státních orgánech objevují problematičtí jedinci, to byl a je problém všech vlád. Nikdy se nelze vyhnout lidem, kteří baží po zisku a jsou schopni proto udělat cokoliv.

Předkládám tento krátký text jako varování současné vládě, především Petru Fialovi.

Je už asi „po dvanácté“, nevím, zda se dá ještě něco zachránit, ale měli bychom se o to pokusit, jinak se nám vrátí Babiš a jeho kohorta. To si žádný normální člověk nemůže přát…… znamenalo by to přesun naší země někam do Afriky……..

 

 

 

 

Odkazy

Kontakty

Prof. Milan Knížák, Dr. A


info@milanknizak.com