Stopa, 1971		Stopa, 1971
NEJVĚTŠÍM NEBEZPEČÍM PRO EVROPU JE NĚMECKO | Aktuality | milanknizak.cz

NEJVĚTŠÍM NEBEZPEČÍM PRO EVROPU JE NĚMECKO

Za tímto tvrzením si stojím. Stačí se podívat do historie. Jen ve dvacátém století stálo Německo u zrodu dvou nejničivějších válek v nám známé historii. Nechci se pouštět do sociologických úvah o typických projevech německé společnosti, ale stačí si uvědomit základní principy, které vedly Němce k tomu, aby se masově vrhali do akcí, které měly za následek jejich vlastní devastaci. Známá německá důkladnost a důslednost se projevuje na všech stranách. Je jedno, jestli Němci uvěří v ušlechtilé cíle či destruktivní plány. Intenzita, dogmatičnost a určitá omezenost učiní i z humanistických idejí totalitní dril. Omezenost, krátkozrakost a důslednost s kterými Němci následují přijaté ideje je nebezpečná, vede je do záhuby a s nimi i celou Evropu. Ve víře v přijaté ideály je většina německé společnosti schopna spáchat cokoliv i sebevraždu. Německá rozpínavost je až děsivá. S velkými idejemi ve štítu jsou schopni jakýchkoliv křivd. Víra v jejich vlastní spravedlnost jim dává velkou sílu páchat jakékoliv nespravedlnosti. Dobrým příkladem je současná Evropská unie ovládaná německou politickou korektností. Pod tímto vlivem mizí z evropské společnosti demokracie a občanská svoboda. Silné Německo bylo a je vždy nebezpečné. Je s podivem, že Evropa, která prožila v minulém století ony dvě ničivé války, tak rychle zapomněla.

Evropa jako historický kontinent s vysokou kulturou života je dnes terčem z kterého by chtěl okolní svět urvat co nejvíce. Pokud se Evropa nezačne až hystericky bránit, brzy bude na kusy.

Nejsem naivní a vím, že Evropu nečeká jiný osud než nějaký druh internalizace, ale nepřeji si, aby se to stalo násilnou formou při které evropská kultura zahyne. Věřím stále, že evoluce je ta nejpřirozenější forma vývoje.

Prof. Milan Knížák

Odkazy

Kontakty

Prof. Milan Knížák, Dr. A


info@milanknizak.com