Druhá manifestace aktuálního umění, 1965        Druhá manifestace aktuálního umění, 1965
NEPRODLENĚ | Aktuality | milanknizak.cz

NEPRODLENĚ

Je odporné co se děje. I když lituji Miloše Zemana, že je nemocen, odsuzuji ho za to, jak málo mu záleží na osudu naší země, ale možná, že se už neovládá, že mu jeho zdravotní stav neumožňuje rozlišit skutečnost od fikce. V tak složité situaci jako je nyní, by měla být okamžitě ustavena nová vláda, aby mohla začít co nejdříve fungovat a konečně nahradit Babišovu devastující četu. Zatím se vše oddaluje, Babišovi novináři úporně hledají slabá místa nové koalice a snaží se vládní jednotu rozbít a znectít ještě předtím než začne existovat. Je to podlé a ukazuje to, jak velkou neúctu ke společnosti naše politické špičky mají.

Žádám Miloše Zemana, aby abdikoval. Žádám Parlament, aby ho zbavil možnosti vykonávat prezidentskou funkci. To, co se děje poškozuje hluboce a nadlouho celou naší společnost.

Odkazy

Kontakty

Prof. Milan Knížák, Dr. A


info@milanknizak.com