Milan Knížák gen. ředitel NG v Praze, nový speciální přírůstek do sbírek Milan Knížák gen. ředitel NG v Praze, nový speciální přírůstek do sbírek
NEZNÁMÉMU K NAROZENINÁM | Aktuality | milanknizak.cz

NEZNÁMÉMU K NAROZENINÁM

My lidé si ubližujem sami

Bohatí chudí dámy páni

Ztratili jsme úctu i odvahu

Národ i národní povahu

Nepřišla nová vlast

Ani nová slast

Vznešenost chybí

Místo prostí

Jsou jen sprostí

Řveme jako ryby

Kdyby měli hlas

 

Odkazy

Kontakty

Prof. Milan Knížák, Dr. A


info@milanknizak.com