Banality, 1987, disperse a akryl na plátně, 175x300 cm Banality, 1987, disperse a akryl na plátně, 175x300 cm
Odpověď k textu v Hospodářských novinách | Aktuality | milanknizak.cz

Odpověď k textu v Hospodářských novinách

Teprve teď jsem se náhodně setkal s textem publikovaným v Hospodářských novinách s názvem Neslibujeme Hirsta.

Jelikož se jedná o Národní galerii, jejíž mechanizmus a poměry výborně znám jako její dlouholetý generální ředitel, musím se ozvat. Text je totiž snůška polopravd, lží a představ, které svědčí o totální neprofesionalitě nebo o záměrné snaze galerii poškodit.

Především nechápu jednání Víta Vlnase, který byl ředitelem Staré sbírky (mnou jmenován) a proto členem nejužšího vedení. Tehdy se všemi rozhodnutími souhlasil. Teď, patrně proto, že se s novým generálním ředitelem zná z mládí, byl jmenován druhým mužem v instituci a dělá, jako kdyby se právě přistěhoval z Ameriky. Měl by se stydět. Patrně navazuje na svoji kariéru v SSM, kde čest byla zakázána.

Prohlášení o tom, že nelze sdělit jména kurátorů, protože by je konkurence vyfoukla, jsou v české situaci zcela směšná a každý, kdo jen trochu zná českou scénu, se tomu musí smát. Nový ředitel si vymýšlí. V důsledku mezinárodní krize se Ministerstvo kultury rozhodlo šetřit a navrhlo NG, aby finance na hospodaření získala prozatímně z jiných zdrojů s tím, že v následujícím roce se finanční situace ministerstva zlepší a dluh bude vyrovnán. To se však nestalo. Dlouholetý ekonom NG ing. Tajč, který se zasloužil o vyvedení NG z červených čísel, transakci řídil, ale vzápětí po krátké nemoci zemřel. Tím se věci pozdržely, ale ještě za mého vedení byly vytvořeny splátkové kalendáře a vše bylo standardně řešeno. Nový ředitel si patrně přidal nějaké vlastní dluhy, poněvadž částka o které se zmiňuje je dvojnásobná.

Představy o novém rozdělování a přesouvání sbírek jsou nesmyslné vždy, ale především v situaci, kdy instituce nemá peníze.

Prohlášení o tom, jak se NG s novým ředitelem věnuje současnému umění je lživá. NG uspořádala pouze jedinou výstavu, tu o které se v textu mluví, při níž došlo k velké roztržce mezi kurátory a NG. Navíc je to výstava, která mate veřejnost a dělá přesně to, co dělala totalita: deformuje naši kulturní historii. Dodnes nevyšel katalog. Připomínám, že za 12 let, kdy jsem vedl NG, byl katalog v ž d y připraven k otevření výstavy. O tuto akci se NG nijak nezasloužila, ale přejala projekt, který vznikl na základě grantu, jež získalo vědecké středisko AVU v Praze.

Nové vedení neudělalo do dnešní dne vůbec nic, neexistuje pořádný plán s reálnými propozicemi. V NG panuje všeobecná nedůvěra, protože vedení nedovede komunikovat s odbornými zaměstnanci a řadu z nich dehonestuje.

Byl bych rád, kdyby se konečně začalo posuzovat podle výsledků a ne podle toho, co jedna paní povídala. Bylo by dobré se podívat, co všechno udělala NG za mého vedení, jaká byla výstavní a ediční činnost, ale naše novináře realita nezajímá.

Je mi trapné ozývat se, neobhajuji sebe a své působení v NG, ale jsem zděšen z toho, co se tam děje nyní, poněvadž to devalvuje dlouholetou práci mnoha vynikajících a zkušených pracovníků NG.

ŽÁDÁM O OTIŠTĚNÍ V PLNÉM ZNĚNÍ, PROTOŽE JSEM V TEXTU FALEŠNĚ OSOČOVÁN.

Milan Knížák

Odkazy

Kontakty

Prof. Milan Knížák, Dr. A


info@milanknizak.com