Krajina s mrakodrapem, ze série Počítačových obrazů, 1997 Krajina s mrakodrapem, ze série Počítačových obrazů, 1997
quo vadis světe? | Aktuality | milanknizak.cz

quo vadis světe?

V lidské historii bylo umění po dlouhou dobu součástí magie, víry, morálky. V novověku se tato role deformovala až vyústila přikloněním k bezezbytkové zábavě.

Největší současné divadlo jsou sportovní zápasy (fotbal, hokej apod.). Výtvarné umění se změnilo v ekvilibristiku se stále nově se objevujícími technickými vymoženostmi anebo v naivní polopolitickou agitku.

Politika není správou věcí veřejných, ale způsob, jak získat moc a bohatství.

V hudbě zaznívá stále hlasitěji idiotský pop. Zcela dementní jsou tzv. klipy, které jsou projevem té nejprimitivnější kreativity.

To vše vzniklo v tzv. západním civilizačním okruhu, ale díky globálním médiím je přijímá celý svět. Vše podbarveno marnými a zbytečnými pokusy o rovnost všeho a všech, zmatenými genderovými teoriemi a devalvací vzdělání, které se změnilo v pouhé předávání informací.

Odkazy

Kontakty

Prof. Milan Knížák, Dr. A


info@milanknizak.com