Dům Šperk, 1970-1983   Dům Šperk, 1970-1983
ROZDĚLENÁ SPOLEČNOST | Aktuality | milanknizak.cz

ROZDĚLENÁ SPOLEČNOST

Naše společnost je rozdělena. Dokud se budou objevovat tak problematické osoby jako Andrej Babiš, zůstane to tak. Nebojím se prohlásit, že považuji tu část společnosti, která volí A. Babiše, za problematickou. Jsou v ní buď

1) lidé, kteří chtějí špinavou cestou získat majetek

2) lidé nedostatečného vzdělání a bez zkušeností, kteří neumí rozpoznat Babišovo nebezpečí

3) sociální případy, kterým neschopnost obstát v životě zúžila prostor.

ANO není politická strana. Je to uměle vytvořené účelové seskupení, které má sloužit k udržení Babiše u moci. V životě jsem neviděl člověka, který tak bezostyšně a idiotsky lže jako on. Je ochoten změnit názor během minut a tvrdit, že není pravdou to, co je obecně známo.

Jeho „příklon k Bohu“ je urážkou věřících. Církev by se měla od něho tvrdě distancovat.

I jinak poctiví politici, kteří se k Babišovi přiklánějí, nerozumí současnosti a jsou ve vleku přežilých politických principů, které (a říkám, bohužel) už přestaly platit.

Kandidáta na prezidenta Petra Pavla neznám, v životě jsem ho neviděl a nevím o něm nic bližšího. Když však sleduji jeho vystupování tak oceňuji rezervovanost, důstojnost a nevyhýbání se odpovědím. Proti Babišovi se projevuje jako normální slušný člověk. Tím neříkám, že se všemi jeho názory souhlasím, ale zdá se, že je otevřen věcné diskuzi.

Primitivní Andrej Babiš neví, co to diskuze je. Neví ani co je to politika.

Odkazy

Kontakty

Prof. Milan Knížák, Dr. A


info@milanknizak.com