Aktuální umělci 2/2 Aktuální umělci 2/2
ŠPATNÉ POSELSTVÍ | Aktuality | milanknizak.cz

ŠPATNÉ POSELSTVÍ

Když jsem se díval na přenos slavnostního shromáždění ve Vladislavském sále u příležitosti 28. října, nemohl jsem uvěřit, když jsem zjistil komu prezident Zeman uděluje vyznamenání. Přitom prohlásil, že všichni, kdo budou protestovat proti jeho výběru jsou jen závistiví idioti a věřil, že tím všechny kritické hlasy předem zastraší. Svým způsobem se mu to povedlo. Dodnes jsem nečetl žádný zásadní text, který by analyzoval jeho výběr.

Nepočítám se mezi závistivé idioty. Nemohu posoudit svojí idiocii, ale určitě vyznamenaným nezávidím, poněvadž jsem takové vyznamenání obdržel od prezidenta Václava Klause. Všemi silami jsem se bránil jeho udělení a přijal jsem jej nakonec jen jako výraz úcty k tehdejšímu prezidentovi.

Nemohu posoudit zda vyznamenání z mně vzdálených vědeckých oborů či za statečnost jsou udělena oprávněně, ale mohu promluvit k osobám z oblasti kultury v které se pohybuji celý život a to nejen na české scéně. O některých vyznamenaných se ví, že za totality spolupracovali se státní bezpečností. To za minulého prezidenta platilo jako veto při vstupu mezi vybrané. Miloši Zemanovi je to jedno. Obklopuje se řadou problematických spolupracovníků a podle podobného klíče rozdává i medaile. Udělit nejvyšší státní vyznamenání lidem s pochybnou minulostí a patřící mezi pokleslé baviče, považuji za devalvaci prezidentské funkce i státního svátku.

Nejsem příznivcem udělování vyznamenání za činnost v oblasti kultury a umění, dovedu si však představit výjimky, když se jedná o někoho, kdo posunul poznání a celý svůj život věnoval boji za prosazování etických hodnot. To samozřejmě jde i humorem, dokonce snad i populárními médii, ale ti, které prezident vybral, mezi takové nepatří. Herec Sobota, představitel levného humoru, zpěvačka Vondráčková se svojí pochybnou minulostí a hlasem bez výrazu, režisér vulgárních a přízemnost oslavujících filmů Troška, to jsou příklady lidí, kteří by na takové vyznamenání neměli mít nárok. (Celý soubor vyznamenaných by si zasloužil pečlivou analýzu.) Chápu, že politik se nemusí vyznat v kultuře a umění (i když si myslím, že umění je mimoprofesionální a politikům by neškodilo čerpat i z této studnice), ale právě pro svojí špatnou orientaci v kulturní oblasti by měl prezident Zeman zmobilizovat všechnu opatrnost, pokud ještě nějakou má. Tímto svým činem dává národu jasné poselství, že to, co je plebejské, populistické a pokleslé má být velebeno. Takové poselství nepřijímám.

Milan Knížák

Odkazy

Kontakty

Prof. Milan Knížák, Dr. A


info@milanknizak.com