Odpady 1996-2000 a Odpady 1996-2000 a
SPOLEČNOST JE NEMOCNÁ | Aktuality | milanknizak.cz

SPOLEČNOST JE NEMOCNÁ

22.12. 2023

Včera zastřelil student Karlovy univerzity minimálně 14 lidí a desítky jich zranil. Největší a asi nejhnusnější zločin v naší republice od jejího vzniku. Vyvolává řadu otázek, které v sobě důrazně cítím, ale nedovedu je přesně formulovat. Podobné zločiny se dějí po celém tzv. civilizovaném světě. Jako by to byla stále se rozšiřující móda…

Nejpravděpodobnější je, že jsou důsledkem obecné ztráty stupnice hodnot, opuštění morálních kódů, sekularizace víry v Boha, priorizace nároků před povinnostmi, ztráta pokory, která se jeví jako jeden z nejdůležitějších faktorů lidské pospolitosti. Ztráta životní stability vede k zoufalým myšlenkám a následně i k činům. Přeměna děděné morálky a vžitých principů se mění v stále se rozšiřující sbírky zákonů, ale stabilní společnost potřebuje jen málo zákonů.

Diskuze o uzavření a hlídání škol a univerzit považuji za folklór nevyzrálé společnosti. Možná je to dobrá zbraň na uklidnění veřejnosti, ale není to nikdy dostatečně účinné, a paralyzovalo by to provoz škol. Už dnes si stěžují studentky, že ochranný rám nainstalovaný na jedné vysoké škole je nutí sundávat podprsenky s kovovými výztužemi.

Žádné hlídací opatření není dokonalé, a mnohdy nadělá víc škody než užitku. Jde o to ozdravit společnost jako celek, a ona se potom dovede samoregulovat.

Současné vzdělání je založeno na informacích a to opravdu nestačí.

Odkazy

Kontakty

Prof. Milan Knížák, Dr. A


info@milanknizak.com