Sako dekorované šrouby, 1965-1970 Sako dekorované šrouby, 1965-1970
TŘICET INTELEKTUÁLŮ BOJUJÍCÍCH ZA EVROPU | Aktuality | milanknizak.cz

TŘICET INTELEKTUÁLŮ BOJUJÍCÍCH ZA EVROPU

30 Evropanů, kteří se považují za intelektuálně VIP‘s radí zbytku Evropy. Jejich proklamativní prohlášení je nekonkrétní, plné frází a působí anachronicky. Staré dámy a staří pánové, kterých je ve skupině většina, se odvolávají na principy z doby svého mládí, které dnes již neplatí nebo platí jinak. I já patřím ke staré generaci, ale cítím situaci zcela opačně. Věrozvěsty, diktátory a inženýry lidských duší bylo dvacáté století přecpáno. Navzdory technické revoluci se moderní doba stala symbolem tmářství a možná, že ne navzdory, ale jako důsledek technického blouznění, které nás odvádí od vzdělanosti k pouhé technologické informovanosti.

Odvolávám se na tvrzení Jihokorejského myslitele AHAE, který prohlašoval, že člověk je především odpovědný za své bezprostřední okolí (Immediate surrounding).

Přepjatý humanismus, který sebou přinesl do absurdity dováděný Nový zákon způsobil, že se stydíme za vše strukturované a snažíme se srovnat rozdílnosti podle stejného vzoru. Z opice stonožku neuděláme, minulost nevymažeme a stále zůstane větší část nepoznaného než je to, co chápeme.

Provolání, volající po potlačení nacionalismu, xenofobii a po větší integraci, přivádí společnost k opačným výsledkům než tvrdí 30 „elitních“ signatářů. Revoluční snahy vedou k potlačení všeho revolučního, jak se ostatně můžeme poučit z lidských dějin.

Zajímavé je, že pamflet nepodepsal žádný Čech vyjma francouzského spisovatele Milana Kundery, člověka s problematickou komunistickou minulostí, ale to může být jen náhoda. Jsem si jist, že lidé typu feldkuráta Halíka by se určitě rádi připojili i když třeba jen z důvodu, aby byli více vidět.

 

 

Odkazy

Kontakty

Prof. Milan Knížák, Dr. A


info@milanknizak.com