Stavba v interiéru, 1986, Hamburk Stavba v interiéru, 1986, Hamburk
ULTRAUNI (dopis ČKR) | Aktuality | milanknizak.cz

ULTRAUNI (dopis ČKR)

Vážené kolegyně a kolegové,

reaguji na text České konference rektorů z 5.6.2024 podepsaný předsedkyní Milenou Králíčkovou a nazvaný „Vysoké školy pro společnost“.

Již několik desítek let mne znepokojuje (globální) vývoj vysokého školství a tato vaše iniciativa mně povzbudila k mohutnější reakci. Předesílám, že patřím k zakládajícím členům Konference, která původně byla Klubem rektorů a pro jako takovou jsem hlasoval. Bohužel, převážily hlasy těch, co chtěli změnit intelektuální klub v úřad. Považoval jsem volně fungující sdružení za daleko důležitější než úřednicky začleněnou Konferenci rektorů.

Ve zmíněném textu se pyšníte tím, že České vysoké školy vzdělávají přes 300 tisíc studujících a z toho vyplývá řada společenských pozitiv. To považuji za naprostý omyl.

Současné vysoké školství nemá s universitní elitností, která je podmínkou opravdového vzdělání, nic společného. V podstatě jde o instruktážní kurzy, které technicky vyspělá společnost potřebuje k ovládání nových strojů a systémů. Současné vysoké školy připomínají kurzy pro ženy v domácnosti nebo aktivistická střediska. Dochází k minimálnímu výběru studentů. Nelze nastavit individuální učební systémy a zvyšovat nároky na studenty i pedagogy. (To, že jsou vysoké školy tak širokým plénem, vyvolává potřebu nových pedagogů a tím klesá náročnost jejich výběru.)

Je mi jasné, že současná společnost takovéto obecné školení potřebuje, ale universitní vzdělávání by mělo plnit jiné úkoly – vytvářet skutečnou elitu národa.

To, co dnes nám společnost představuje jako VIP, je směšné. Herci, zpěváci a upovídaní primitivní politici by neměli být představováni jako elita, protože žádnou elitou nejsou.

Navrhuji zřídit jakési „nadvysoké školství“, které by bylo elitní, náročné a drahé (i pro studenty, ovšem s možností výjimečných stipendií). Současné vysoké školy, které mrhají penězi a stále si nárokují, až vynucují, další prostředky, by měly fungovat jen jako vyšší stupeň „učňovského školství“.

Elitní školství by si měl člověk zasloužit. Mělo by vychovávat morálně silné a odolné individuality, které mohou posunout společnost ke skutečné civilizaci.

Prof. Milan Knížák emeritní rektor AVU

Odkazy

Kontakty

Prof. Milan Knížák, Dr. A


info@milanknizak.com