Dvojité kompozice, 1991 Dvojité kompozice, 1991
Vyjádření podpory | Aktuality | milanknizak.cz

Vyjádření podpory

Vyjádření podpory straně Svobodných občanů (SSO)

V politice by se mělo rozhodovat principiálně, protože tato rozhodnutí mají dlouhodobý a celospolečenský dopad. Díl odpovědnosti za stávající politiku nesou všichni občané, tedy i ti, kteří nevyužívají svého volebního práva. Žehrat na složení poslanecké sněmovny je zbytečné, protože nikdo jiný než voliči, tedy my všichni, o jejím složení nerozhoduje. Je jen na nás v jakém stavu odevzdáme zemi příštím generacím. Jsme přesvědčeni, že jedinou cestou ke svobodě a prosperitě je konzervativní pravicová politika postavená na liberální ekonomice a úctě k tradičním hodnotám. Zkušenost z vyspělých demokracií to potvrzuje.

Jediný z reálně kandidujících subjektů, který tuto vizi naplňuje svým programem, personálním složením a nezdiskreditovanou historií, je Strana svobodných občanů. V současné situaci všeobecného očekávání volebního vítězství levice, včetně Komunistické strany, která nezměnila své metody ani cíle a kdy i tzv. pravicové strany vyprázdnily politiku od ideálů a myšlenek a staly se nástroji sloužícími k zobchodování politických efektů, jsme se rozhodli veřejně podpořit tuto jedinou opravdu pravicovou alternativu.

My všichni níže podepsaní jednoznačně deklarujeme, že podle našich životních, profesních i politických zkušeností, je v tuto chvíli SSO jedinou šancí pro pravicové voliče, kteří chtějí využít právo volit a nejsou spokojeni s dosud vládnoucími pravicovými stranami.

Odmítáme mediální manipulace naznačující, že pouze ty strany, které vyberou média či průzkumové agentury mají šanci být zvoleny. Kampaně médií mohou být cíleně zaměřeny a vědomě manipulovány, což se v současné době, bohužel, děje.

I historie potvrzuje, že v případě ohrožení se pasivita rovná zbabělosti.

"Nejtemnější místa v pekle jsou vyhrazena těm, kdo si v časech mravní krize zachovávají neutralitu" (Dante Alighieri, 1320, Božská komedie)

Odkazy

Kontakty

Prof. Milan Knížák, Dr. A


info@milanknizak.com