Druhá manifestace aktuálního umění, 1965        Druhá manifestace aktuálního umění, 1965
Vzdělání není jen o dovednostech | Aktuality | milanknizak.cz

Vzdělání není jen o dovednostech

Vzdělání není jen o dovednostech

Rusnokův text v Hospodářských novinách (2.10.2013) je jasným příkladem limitovanosti technického vzdělání. Současní inženýři jednoho šroubu, v podstatě řemeslníci, absolventi učebního oboru s diplomem (tak přiléhavě lze nazvat výuku na řadě současných vysokých škol) nejsou skutečnými vzdělanci.

Souhlasím s tím, že Česká akademie věd potřebuje racionalizaci, poněvadž je ve své většině stále ještě reliktem socializmu, ale představa o základním školním vzdělání jako o účelově a ryze prakticky zaměřené výuce, je zcestná.

Odstranit výuku psaní rukou považuji za názor amatéra, který neví o čem mluví. Krasopis není samoúčelný, ale je první a základní disciplínou vedoucí ke zlepšení motoriky, propojení funkce mozku a ruky, je základní výukou estetiky. Současný způsob, který vede k zanedbávání těchto stránek vývoje dítěte vychovává účelové fachidioty a zamezuje rozvoji širší vzdělanosti.

Základní výuka by neměla být ryze utilitární a vést jen k osvojení praktických dovedností, ale měla by od začátku cíleně rozvíjet duchovní svět dítěte a to především do oblastí, které budou pozdějším vývojem zanedbávány.

Výchova k citlivosti, k porozumění světu ve kterém žijeme, v neposlední řadě vedoucí i k akceptaci umění jako součásti bohatého lidského života, je základním úkolem kvalitního školství.

Úkolem školního vzdělání by měl být rozvoj inteligentní zvědavosti, schopnosti se samostatně rozvíjet a především probuzení citlivosti k pojmu morálka, která obsahuje i úctu k názorům druhých. A možná by nevadilo zdůraznit, že člověk není pánem tvorstva, ale jen jedním z tvorů. Bez pokory totiž neexistuje svoboda.

Milan Knížák

Odkazy

Kontakty

Prof. Milan Knížák, Dr. A


info@milanknizak.com