Dvojskříň s kovovou intarzií, 1984, dřevo, kov, barva Dvojskříň s kovovou intarzií, 1984, dřevo, kov, barva
ZÁPLAVA POHLAVÍ | Aktuality | milanknizak.cz

ZÁPLAVA POHLAVÍ

V současné záplavě pohlaví se nikdo nevyzná. Hranice se rozmazaly. Nevím (např.) kde končí bisexualita a začíná pansex…….Hledal jsem definice nových, jako houby vznikajících pohlaví, a nakonec jsem musel konstatovat, že takové definice vytvořit nelze. Své pohlaví si každý intuitivně stanoví sám. Nic proti tomu, jen není možné na tomto základě tvořit zákony. Osobní pocity nelze uzákonit.

Už v 60. letech minulého století jsem věřil (pro mne věděl), že láska, tedy vztah, tedy pouta, může vzniknout mezi kýmkoli …  mezi slonem a ještěrkou, mezi komárem a balvanem, mezi rybou a měsíčním světlem. Záměrně přeháním, abych zdůraznil šíři své tolerance.

Avšak………

Nastává nadvláda primitivizmu.

Kult blbství.

Měšťácká touha kodifikovat nekodifikovatelné a vytvořit tak zdání jistoty a legality.

Spoléhat se ve všem na zákony vede nakonec k otroctví.

Je to nesmyslná touha splynout s většinovou společností a zároveň vytvořit elitní třídy. Jsou to touhy slabých a nejistých.

Společnost, která náhle ztratí struktury vzniklé evolucí, je ohrožena.

Odkazy

Kontakty

Prof. Milan Knížák, Dr. A


info@milanknizak.com