Z cyklu  „Jizvy“, 1961-1962, komb. technika na dřevě, 50x120m Z cyklu „Jizvy“, 1961-1962, komb. technika na dřevě, 50x120m
ZEMAN A UMĚNÍ | Aktuality | milanknizak.cz

ZEMAN A UMĚNÍ

Nikdy by mě nenapadlo dát tyto dva pojmy dohromady, ale po projevu na oslavě České státnosti, kde se prezident prezentoval jako expert na kulturu a umění, mě nezbývá nic jiného.

Zeman nám sdělil, že umění je součástí zábavního průmyslu. To, že se umění přesouvá do oblasti zábavy, je důsledkem komplikovaného společenského vývoje a je třeba se tomu bránit.

Moderní umění, které viditelně vnímáme posledních 200 let, hlásalo permanentní revoltu. Je zajímavé pozorovat, jak se tato revolta nezadržitelně mění ve svou karikaturu. Současná umělecká díla nejsou revolucemi, protesty a objevy, jen se tak tváří. Proto se mění i podoba roztržky mezi uměleckým dílem a divákem, která moderní umění provází.

Politická elita umění jako druh zábavy vesměs podporuje, poněvadž pomáhá manipulovat davy. Ze Zemanova projevu bylo patrné nejen, že je v této oblasti zcela nevzdělaný, ale že se k této pokleslosti hlásí. Proto ocenil za umělecký přínos jen reprezentanty zábavy, kýče a lascivnosti. Zajímavé je, že se Zeman vyhnul reprezentantům vizuálního umění, kde je příklon k zábavě méně patrný. Většina vyznamenaných pochází z oblasti divadla a populární hudby. Právě to jsou oblasti, kde konformnost hrála a hraje největší roli. Tito lidé ochotně sloužili idejím komunistického režimu, aby zůstali na výsluní. K profilu moderního umělce patří i morální postoje a ty jsou u většiny Zemanem vyznamenaných (za kulturu) pochybné.

Považuji Zemanův výběr za zvýznamnění kýče a pokleslosti ducha.

Nebudu se vyjadřovat k jednotlivým oceněným i když bych mohl uvést konkrétní údaje. Chci jen poukázat na to, že oblast kultury a umění je komplikovaná. To, co se dnes s uměním děje, je obtížně srozumitelné. Je třeba k tomu přistupovat opatrně a na základě hlubokého porozumění.

Zeman se považuje za experta ve všech oblastech.

Umění je mimoprofesionální. K jeho vnímání není třeba speciálního vzdělání, jen pokory a citlivosti, ale pokud chceme vydávat soudy a předávat poselství veřejnosti, měli bychom být velmi opatrní.

Zeman nám dává najevo, že umění jako kultivant společnosti není potřeba a to je degradace umění i společnosti. Takové poselství by od prvního muže státu nemělo zaznívat.

 

Odkazy

Kontakty

Prof. Milan Knížák, Dr. A


info@milanknizak.com