Česká krajina, 1990, akryl, umělá hmota, 39x64x88 cm Česká krajina, 1990, akryl, umělá hmota, 39x64x88 cm

HLUPÁCI VPŘED

V Artalku jsem si přečetl text mladého učitele Zdeňka Brdka o knize Karel Teige - Kapitán avantgardy. Hlavní věc, kterou tento zapálený samouk knize vyčítá je to, že pojednává o Karlu Teigem a neprezentuje interpretace autora. Ale to je přesně to, co od knihy očekávám. Nejsem zvědav na spekulace teoretiků, ale zajímá mne za jakých okolností a v jakém prostředí se Teigova práce a osobnost vyvíjely, abych si sám mohl udělat obraz o jeho významu. Máme již několik, jak Z. Brdek uvádí, publikací o Teigem, kde autoři interpretují dílo Teigeho a to stačí. Jsem o mnoho starší než Brdek a pamatuji si, jak za totality teoretici interpretovali nejrůznější klenoty světové literatury, aby nám dopředu řekli, jak máme text vnímat. Nechci se vracet zpět do jakéhokoliv typu totalitních manýr.

Hlupáci vpřed!

Milan Knížák

 

 


CV Milan Knížák