Asibásně Etwagedichte Probable poems, německý překlad M. Spielmann  anglický Paul Wilson Copyright M. Knížák, 1982 Asibásně Etwagedichte Probable poems, německý překlad M. Spielmann anglický Paul Wilson Copyright M. Knížák, 1982
Koncert v Berlíně Broken Music | Aktuality | milanknizak.cz

Koncert v Berlíně Broken Music

33 let / 45 rpm

gelbe MUSIK, berlínská galerie a obchod zaměřený na umělecké gramofonové desky a partitury končí po 33 letech výstavou a koncertem Milana Knížáka.

gelbe MUSIK byla svým zaměřením na umělecké gramofonové desky a partitury jedinečná. V roce 1982 se gelbe MUSIK zúčastnila festivalu Documenta 7 a od té doby tuto galerii a obchod v berlínské čtvrti Charlottenburg, kterou od roku 1981 vedla Ursula Block ve spolupráci s Wernerem Durandem, znalo i mezinárodní publikum. Výstava Broken Music, jejíž kurátorkou byla Ursula Block v roce 1989 spolu s Michaelem Glasmeierem v galerii DAAD, je považována za jednu z prvních, která pohlíží na gramofonovou desku výhradně jako na umělecký objekt. Katalog k výstavě je po této stránce dodnes standardním dílem a je velmi ceněný.

Již týden je však gelbe MUSIK historií. Dne 10. dubna 2014 zavřela berlínská instituce výstavou českého umělce a performera Milana Knížáka a závěrečným koncertem v galerii Hamburger Bahnhof po 33 letech svoje brány. Ursula Block tak udělala tlustou čáru za tím, co bylo, a omezila svoje aktivity. Prostory gelbe MUSIK mají být v budoucnu využívány k vedení rozsáhlého archívu a přístupné budou již jen po předchozí dohodě. Finančně se gelbe MUSIK nikdy nevyplácela. Byla především místem kulturní výměny, méně již pak obchodu. Navštěvovali ji zejména hudebníci, skladatelé a choreografové.

Mluvíte-li s Ursulou Block, lze z jejích slov vycítit trochu hořkosti. Publikum za dlouhá léta příliš neomládlo (i když Ursula mluví o tom, že relativně nedávno dokázala přesvědčit skupinu nejprve skeptických dánských studentů o Knížákových zvukových experimentech). Vzhledem k rostoucímu zájmu o gramofonové desky bylo stále těžší prodávat kompaktní disky, které přesto nakonec tvořily hlavní příjem obchodu. Zranitelnost takové instituce vyplňující mezeru na trhu se i vzhledem k uzavírání jiných, podobně zaměřených prodejen projevuje zvláště v Berlíně stále zřetelněji.

Skutečnost, že poslední akord zahrál právě Milan Knížák, má svoje důvody: Broken Music a její koncepce, kterou rozvinul začátkem šedesátých let, tvoří ve své podstatě hlavní motiv gelbe MUSIK a stala se kmotrem jak pro výstavu uvedenou v roce 1989, tak i pro archív. „Broken Music,“ napsala tehdy Ursula Block v katalogu k výstavě, „znamená rozchod se zděděnými představami z minulosti a začátek něčeho nového. Tento zárodek – sice trochu zjednodušeně, avšak právě proto důvodně – byl dostatečně přesvědčivý, aby v sobě zahrnoval celou výstavu.“

 

V roce 1963 začal Milan Knížák jako jeden z prvních experimentovat s gramofonovými deskami. Přehrával je zrychleně nebo zpomaleně, brzy poté je začal lámat a znovu skládat dohromady, spalovat a přelepovat, a vytvářet tak vlastní, agresivně znějící skladby vyznačující se změnami a přechody. Podobným způsobem pracoval Knížák později s partiturami: vymazával noty nebo celé takty, měnil údaje o intenzitě a tempu a zasahoval do pořadí při přehrávání.

V souvislosti s poslední výstavou pořádanou v gelbe MUSIK byla k vidění řada Knížákových prací na papíře a gramofonových desek z archívu, mezi nimi i dárek od umělce - „zlatá deska“ s věnováním Ursule Block. Byly rovněž vystaveny přemalované dokumentace Knížákových akcí ve veřejném prostoru. Těmito performancemi opakovaně budil vášně, dokonce byl třikrát vězněn, aniž by zastával jakýkoliv explicitní politický postoj. V roce 1968 mu byl během pobytu v New Yorku zabaven pas. George Maciunas jej tehdy jmenoval ředitelem hnutí Fluxus pro východní Evropu – a přesto se Knížák nikdy zcela nestal součástí tohoto hnutí. Zůstal jako jeden z mála (avšak velmi vlivných) tvůrců, mezi něž patří Maciunas, Allan Kaprow, Pierre Restany, Ursula Block, René Block nebo později Christian Marclay, vysoce postaveným solitérem.

 

Při koncertě v Hamburger Bahnhof pořádaném ve spolupráci s Freunde Guter Musik e.V. vystoupil Milan Knížák – jako již několikrát v minulosti – spolu se souborem Opening Performance Orchestra, založeným v roce 2006, jehož takzvaná fraction music odkazuje na Knížákovu koncepci a zároveň ji otevírá pro současnost. Knížákova multimediální Broken Music předvedená za asistence pražského hudebníka a publicisty Phaerentze trvala přesně 45 minut v návaznosti na přehrávací rychlost gramofonové desky. Ve spontánně vznikající a co do hlasitosti gradující kompozici oba performeři kromě dvou již standardních DJ-gramofonů a mixážního pultu používali klávesy, kazety, kompaktní disky a mikrofon. Byl to většinou Knížák, kdo činil rozhodnutí, a technicky zdatný Phaerentz je realizoval.

 

Členové Opening Performance Orchestra poté na čtyřech laptopech uvedli přesně 33 minut dlouhou digitální verzi konceptu, včetně nové vizuální složky. Pod titulem Re:Broken Music prohnali nahrávky Knížákových kusů svými programy a podrobili jeho základní ideu technické aktualizaci. Přitom bylo zvlášť zřetelné, do jaké míry průkopnickou práci odvedl Knížák ve vztahu k základům kompozice formou destrukce, jakož i k práci s nalezeným zvukovým materiálem.

 

V kontrastu k dnes historicky působící, avšak díky své spontánnosti živé performanci Knížáka a Phaerentze bylo vystoupení Opening Performance Orchestra především velmi hlasité, „hlukové“ a jakožto laptopová performance poměrně statické. Paralelně zobrazené mihotající se a barevně se proměňující pruhy, připomínající vizuální estetiku devadesátých let, dokázaly tento dojem změnit jen částečně. Ani publikum, které spolu s gelbe MUSIK zestárlo, povětšinou nechtělo udělat krok vpřed na cestě do digitální přítomnosti – bez ohledu na skutečnost, že gelbe MUSIK i Ursula Block zůstávaly k novotám v hudbě a jejím styčným plochám s výtvarným uměním vždy otevřené.

Zdroj: frieze d/e, http://blog.frieze-magazin.de/33-jahre-45-rpm/

Autorka: Fiona McGovern, 15. dubna 2014

Překlad: ps

Odkazy

Kontakty

Prof. Milan Knížák, Dr. A


info@milanknizak.com