koncert kapely Aktual k smutnému výročí invaze spojeneckých armád 1968, Václavské náměstí, 21. srpna 2016 koncert kapely Aktual k smutnému výročí invaze spojeneckých armád 1968, Václavské náměstí, 21. srpna 2016


V roce 2005 vybrali světoví muzikologové 1000 nejvýznamnějších skladeb 20. století.

Z české hudby byly vybrány skladby 7 českých skladatelů - Leoše Janáčka, Aloise Háby, Bohuslava Martinů, Vítězslava Nováka, Oldřicha Korte, Milana Bachorka, Karla Husy a Broken music Milana Knížáka.

Zastoupení v publikacích, které se týkají hudby

1969 - John Cage: Notatios, Something else Press, New York, USA 1980 - Milan Knížák: Monographie and Catalogue, Ars Viva and DAAD, Berlín, Německo - Für Augen und Ohren, Akademie der Künste, Berlin, Německo - Für Augen und Ohren, Berliner musiktage 20.1.-14.2., Berlin, Německo 1986 - Milan Knížák: Action as a life style, Kunsthalle Hamburg, Německo 1988 - Broken music, Gelbe music, DAAD, Berlin, Německo 1988 - Milan Knížák Hudba (samizdat) cca 10 ks 1989 - Milan Knížák 1953-1988, Brno 1991 - Neo Knížák, Mudima Foundation, Milano, Itálie 1996 - Milan Knížák: Nový ráj, Galerie Mánes & UMPRUM museum Praha 2004 - Milan Knížák: Dav se mýlí vždycky, nadace Universitas Masarykiana, Brno 2006 - Sound Images, Museet for Samtids Kunst/Museum of Contemporary Art, Rosklide, Dánsko, katalog a další Koncerty a hudební performances 1965 - Destruovaná hudba (Nový svět 19, Praha 1) 1967-72 Kapela “Děti bolševizmu” (Mariánské Lázně, ČSSR) 1970 - Koncert ve sklepě domu č, 5, Komenského ul. (Mariánské Lázně) - Koncerty Aktuální kapely (Mariánské Lázně, Suchá, ČSSR) 1972 - Koncert ve vesnici Holubín 1980 - Koncert destruované hudby (Liege, Belgie) - Koncert destruované hudby (Geneve, Švýcarsko) - Koncert destruované hudby hrané S.E.M. skupinou z Buffalo, USA 1982 - Koncert destruované a architektonické hudby (Berlin, Německo) 1985 - Koncert destruované hudby, (Delmenhorst, Německo) 1989 - Koncert v Berlínské filharmonii, Arditti String Quartet (Berlin, Německo) - Koncert (při otevření výstavy v Košicích, Slovensko) - Koncert (při otevření výstavy v Brně) - Koncert pro gramofon, 2 magnetofony a keyboard, (Festival Milano-Poesia, Itálie) 1991 - Koncert pro 2 keyboards, 4 gramofony a 4 magnetofony (Schloss Solitude, Stuttgart, Německo) 1992 - Koncert pro 2 keyboardy, 2 gramofony a 1 magnetofon (Ballhaus, Berlin, Německo) - Koncert (při otevření výstavy v Olomouci) 1993 - Koncert (při otevření výstavy v Sovinci) další hudební produkce nebyly už zaznamenávány. Hudební nosiče 1965 - Gramodeska (destruovaná) (multiple) cca 50 ks Broken Music (LP), Musica Nova, Ed. Milano, Italy, 1973 Destroyed music (MC) Edition Hundertmark, Köln, 1982-83 Traditional suite (SP), Museo Mudima Foundation, Milano, Italy, 1991 Obřad hořící mysli (Burning mind ceremony) (Double LP, CD, MC), Ed. Kondor, Řevnice, ČR 1991 Bossanova suita (CD) Ars Acustica, EBU Selection 1991 ORF, Wien, Austria, 1991 A Book Knížák/Music (Ukázky z hudebních aktivit) (Examples activities of my music), 1951-1986 (multiple), Ed. MK, Prague, ČR, 1986 A Book Milan Knížák/Songs 1967-1992 (Texts, multiple), Ed. MK, Prague, ČR 1993 Siebensätzige Kantaten Sonate (MC), Ed. MK I propose the rats (MC) ed. MK Navrhuju krysy, 2002 ANNE Records, Preslova 11, 602 00 Brno Aktual, London, Kissing Spell, 2005 Broken Music, London, Kissing Spell, 2005 Broken Music, Praha c41 Productions, 2005 Aktual, Děti bolševizmu, Louny, Guerilla Records, 2005 Milan Knížák Life (tradiční suita, 2. Sonáta pro sólové housle, 3. Posloupné duo, 4. kvartet).

Dvojité kompozice, 1991
Broken Music - Reprint slavného LP  z r. 1979 – vyd. Sub Rosa, 2015,  Belgie
broken re/broken, life in Hamburger Bahnhof, Berlin 2014, Sub Rosa production, 2015, Belgium
Obřad hořící mysli, 1991, Condor
Necháme svět zvířatům, 2017, Querilla Records
Broken music, reprint multipla, 1979, Ampersand Chicago, Illinois, USA
Milan Knížák String Quartets, 2018, Sub Rosa production, Belgium