Socha prostřeného stolu, asambláž, 1964 Socha prostřeného stolu, asambláž, 1964