Druhá manifestace aktuálního umění, 1965              Druhá manifestace aktuálního umění, 1965