Paternosterové domy, které mění polohu v domluvené časové periodě, 1962-64 Paternosterové domy, které mění polohu v domluvené časové periodě, 1962-64