Destruované desky, 1964-1980 Destruované desky, 1964-1980